Suomalainen Ylen ruotsinkielisen toimituksen Moskovan-kirjeenvaihtaja  Anna-Lena Laurén on kirjoittanut kaksi kiintoisaa kirjaa: "Hulluja nuo venäläiset" - tuokiokuvia Venäjältä sekä Vuorilla ei ole herroja - Kaukasiasta ja sen kansoista.

  

On mielenkiintoista päästä Laurénin mukaan katsomaan suomalaisin silmin toisaalta naapurimaan arkielämää ja toisaalta vähän kauemmas, Kaukasiaan, josta ainakin minä tiedän todella vähän.

Kaukasia osoittautui kirjan perusteella niin kansojen, kielten, uskontojen kuin kulttuurienkin suhteen todella monimuotoiseksi paikaksi. Neuvostoliiton ajan järjettömyydet kuten kansojen pakkosiirrot ja mielivaltaisesti piirretyt rajat seurauksineen hankaloittavat edelleen elämää ja saavat aikaan absurdeja tilanteita. Laurén on rohkeasti matkustellut sinne tänne, haastatellut tavallisia ihmisiä ja johtajia ja yrittänyt selvittää, miksi nykytila on sellainen kuin on. Jokaisesta alueen osasta on kartta ja pieni tietoisku luvun alussa. Se auttaa hahmottamaan sijaintia ja taustaa. Monet Kaukasian osat ovat rutiköyhiä mutta tavattoman kauniita alueita, joiden ihmisten toivoisi voivan elää parempaa ja turvallisempaa arkea kuin mitä se tuntuu nyt olevan. Tavalliset ihmiset tuntuivat suhtautuvan toisiinsa myönteisemmin kuin johtajansa.  

Kirjat herättivät paljon ajatuksia. En voi kuitenkaan väittää muistavani kovin hyvin lukemaani, sillä yksityiskohtia oli paljon ja asiat minulle ennestään tuntemattomia. Eri kansojen ja kielten moninaisuus Kaukasuksella hätkähdytti, samoin Venäjän asenne, epäloogisuus ja byrokraattisuus. Vihaa ja väkivaltaa oli paljon sekä nykyisyydessä että historian vaiheissa. Hajoita ja hallitse tuntuu olleen suosittu periaate monessa paikassa. Venäjä-kirja taas avasi hykerryttäviä kriittisiä "näin naapurissa" -näköaloja. Venäjää ei voi täysin ymmärtää, mutta sitä aivan ilmeisestikin voi rakastaa. (Kirjan nimi ei kylläkään ole kovin onnistunut!)

Laurén osaa katsoa tilanteita analyyttisesti, asettumatta kenenkään puolelle. Hän kuuntelee kaikkia osapuolia, yrittää ymmärtää heidän ajattelutapaansa ja kaiken lisäksi välittää saamansa vaikutelmat ja tiedot lukijalle. Kiitos!