Hengellisen ohjauksen kirja (toim. Heikki Kotila, Kirjapaja 2006) on erinomainen yleisesitys siitä, mitä on hengellinen ohjaus. Kirja sisältää katsauksen hengellisen ohjauksen traditioihin idän ja lännen kirkoissa sekä monipuolisen katsauksen muihin aihepiiriin liittyviin kysymyksiin kuten esim. uskon kehitykseen ja hengelliseen ohjaukseen suhteessa sielunhoitoon ja psykoanalyysiin. Kirjoittajia on yhteensä kolmetoista, ja he ovat kaikki Suomen kirkollisessa elämässä hyvin tunnettuja alan asiantuntijoita. 

Kirja sai aikaan monenlaisia ajatuksia. Se sai miettimään, kuinka monen seurakuntalaisen on mahdollista saada hengellistä ohjausta sitä halutessaan. Se sai miettimään myös oman kirkkomme tämänhetkistä tilannetta nimenomaan hengellisen elämän näkökulmasta. Se sai aikaan kaipauksen syvempään hengelliseen elämään yhteisössä, joka parhaassa tapauksessa olisi oma paikallisseurakunta. Kaikissa seurakunnissa ei vain ole mahdollisuutta päästä hengellisen ohjauksen piiriin, ellei sellaiseksi lasketa päiväjumalanpalveluksia, joissa toki niissäkin on hengellisen ohjauksen piirteitä, kuten eräs kirjoittajista totesi.

Kaiken kaikkiaan valaiseva esitys erittäin kiinnostavasta aiheesta.